SHBÚ články

Odkazy
Hokejbalové linky na jednotlivé kluby, zväzy a federácie: Všeobecné: www.isbhf.com – oficiálny web medzinárodnej hokejbalovej federácie www.hokejbalplanet.sk – najväčší slovenský hokejbalový portál Archív: www.bratislava2014.sk – oficiálny... VIAC
Komisie
Disciplinárna komisia JUDr. Jaroslav Straka – predseda (dočasne poverený vedením DK) Krist Mário – člen +421 905 333 722, kario.mrist@gmail.com Kopka Roman – člen +421 905 849 744, kopi73@seznam.cz Kovalčík Stanislav – člen +421 905 816 738, ... VIAC
Výkonný výbor
Výkonným orgánom SHbÚ je Výkonný výbor SHbÚ (VV SHbÚ), ktorý pozostáva z 8 volených členov zo zasadnutia Rady SHbÚ. Volebné obdobie VV SHbÚ je 4 roky. Jozef Stümpel – prezident SHbÚ Marián Hambálek – viceprezident SHbÚ Jaroslav Mihal ... VIAC
História hokejbalu
Začiatky hokejbalu Na severoamerickom kontinente ho volajú street hockey, dek hockey, či ball hockey, na Slovensku a v Českej republike je to pre hráčovi a fanúšikov hokejbal. V každom prípade v Kanade či v USA, ako aj v Európe je „hokej bez korč... VIAC
O nás
Slovenská hokejbalová únia (SHbÚ) je dobrovoľným združením hokejbalových družstiev (oddielov, klubov) s celoslovenskou pôsobnosťou. SHbÚ je samostatným právnym subjektom. Vznikla v roku 1990 pod oficiálnym názvom SHbÚ, ako pokračujúca organizácia ... VIAC
Stanovy SHbÚ
Zakladajúci dokument SHbÚ – Stanovy SHbÚ Zakladajúci dokument SHbÚ – Stanovy SHbÚ (Aktualizované 27.5.2018)