Zápisnice - ŠTK články

Zápisnca ŠTK č. 25
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo - Technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie. 1. V stretnutí dohrávky 2. turnaja Slovenskej hokejbalovej extral... VIAC
Zápisnica zo zasadnutia č. 24 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č. 24 ŠTK SHbÚ. 1. Na základe Disciplinárneho poriadku SHbÚ, čl. 2, ods. 4 a čl. 6, ods. 3, je za 4 vyššie tresty (OT, VT, DKZ), pot... VIAC
Rozhodnutie ŠTK o neuhradených pohľadávkach LG Bratislava
Prinášame vám znenie mimoriadnej zápisnice Športovo - technickej komisie SHbÚ. Rozhodnutie komisie ohľadom neuhradených pohľadávok družstva LG Bratislava: ... VIAC
Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ. ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 22  ŠTK SHbÚ konaného dňa 28. marca 2019 1. V stretnutí 21. kola Slovenskej hokejbalov... VIAC
Zápisnica ŠTK č. 19
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo - technickej komisie SHbÚ. 1. Komisia oznamuje, že začala konanie vo veci neoprávneného štartu hráča Zahatňanského A... VIAC
Zápisnica ŠTK č.18
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo-technickej komisie SHbÚ. 1. V 17. kole  Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov sa družstvo ŠKB Martin nedostavilo n... VIAC
Zápisnica zo zasadnutia č.17 ŠTK SHbÚ
Prinášame vám kompletné znenie zápsinice Športovo-technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie. ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 17  ŠTK SHbÚ konaného dňa 28. ... VIAC
Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ. ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 15  ŠTK SHbÚ konaného dňa 15. 2. 2019 Prítomní:  Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec ... VIAC
Zápisnca ŠTK č. 14
1. Na základe Disciplinárneho poriadku SHbÚ, čl. 2, ods. 4 a čl. 6, ods. 3, je za 4 vyššie  tresty (OT, VT, DKZ), potrestaný za... VIAC
Zápisnca ŠTK č. 13
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 13  ŠTK SHbÚ konaného dňa 29. 11. 2018 1. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnut... VIAC
Zápisnica ŠTK č. 10
Prinášame vám celé znenie zápisnice športovo-technickej komisie. 1. Komisia na základe žiadosti Športového klubu LG Bratislava s... VIAC
Zápisnca ŠTK č. 9
Prinášame vám znenie zápisnice športovo - technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie. 1. Komisia na základe žiadosti družst... VIAC