MSVVaS články

Zoznam dobrovolníkov pre potreby SHbÚ
Zoznam dobrovolníkov pre potreby SHbÚ Dobrovoľnícke zmluvy SHbU.xlsx
Zoznam dobrovolníkov súťaže SHbÚ
Zoznam dobrovolníkov súťaže SHbÚ Dobrovoľnícke zmluvy Sutaze SHbU.xlsx
Zoznam dobrovolníkov pre Slovenskú reprezentáciu
Zoznam dobrovolníkov pre Slovenskú reprezentáciu Dobrovoľnícke zmluvy Reprezentacia.xlsx
Športový odborník podľa funkcie v SHbÚ
Športový odborník podľa funkcie v SHbÚ HOKEJBAL RFOS_Odbornosti 2 2019 web RFOS-Športový odborník SHbU 1–2018.xlsx
Športový odborník podnikateľ
Športový odborník podnikateľ RFOS-Športový odborník 1–2018.xlsx
Športový odborník podľa činností v SHbÚ
Športový odborník podľa činností v SHbÚ HOKEJBAL RFOS_Odbornosti 2 2019 web RFOS-Športový odborník SHbU 1–2018.xlsx
Obchodné meno a miesto podnikania - SZČO
Obchodné meno a miesto podnikania – SZČO HOKEJBAL RPOS_Právnické osoby 2 2019 web rpos-pravnicke-osoby-shbu-1–2018.xlsx
Dotácie členom SHbÚ
Dotácie členom SHbÚ 2019 CTM – finančný prehľad mládež v roku 2018 – konečná verzia SHbU predpis čerpanie dotácií pre mládež 2018 final 2017 SHbU do 23rokov prispevok 2017.pdf SHbU Financovanie mladeze 2017.pdf
Zoznam športový odborník SHbÚ
Zoznam športový odborník SHbÚ HOKEJBAL RFOS_Odbornosti 2 2019 web rfos-shbu-sportovy-odbornik–1–2018.xlsx
Zoznam všetkých členov SHbÚ
Zoznam všetkých členov SHbÚ HOKEJBAL RFOS_Príslušnosť ku PO 2 2019 web RFOS_SHbU vsetci web –1–2018.xlsx
Zoznam amatérsky športovec SHbÚ
Zoznam amatérsky športovec SHbÚ HOKEJBAL RFOS_Identifikačné údaje 2 2019 web rfos-shbu-amatersky-sportovec–1–2018.xlsx
Odborná sposobilosť SHbÚ
Odborná sposobilosť SHbÚ SHbÚ disponuje športovými odborníkmi s príslušnou kvalifikáciou. Na stiahnutie RFOS-Športový odborník SHbU 1–2018.xlsx